چاپ        ارسال به دوست

رشد 19 درصد حق بيمه توليدي و سهم 60/5 درصدي بخش غيردولتي از اين ميزان در 7 ماهه منتهي به مهر 95·       حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود 158/6 و 85/9 هزار ميليارد ريال است.

·    رشد حق بيمه‌ توليدي و خسارت پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتيب 19 درصد و 23/9 درصد است.

·       نسبت خسارت با 2/1 واحد افزايش (در مقايسه با مدت مشابه سال قبل) به 54/2 درصد رسيده است.

·       در حدود 29/6 ميليون بيمه نامه صادر و 16/9 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

·    صدور تعداد بيمه نامه ‌ها و موارد پرداخت خسارت به ترتيب حدود 10/6 درصد و 23/4 درصد، بيشتر از 7 ماهه سال قبل است.

·    سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 60/5 درصد و 56/1 درصد است.

·    سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب در حدود 36/8، 28/7 و 12 درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

چكيده آمار عملكرد صنعت بيمه در 7 ماهه ابتدايي 1395  

(بر اساس آمار اعلامي شركتهاي بيمه در سنهاب)

 

عنوان

مقدار

تغييرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل

حق‌بيمه توليدي

158/6

هزار ميليارد ريال

19 %

رشد

تعداد بيمه نامه صادره

29/6

ميليون فقره

10/6 %

رشد

خسارت پرداختي

85/9

هزار ميليارد ريال

23/9 %

رشد

تعداد موارد خسارت

16/9

ميليون فقره

23/4 %

رشد

نسبت خسارت *

54/2

درصد

2/1

واحد افزايش

سهم از حق بيمه رشته هاي عمده

36/8 %

شخص ثالث و مازاد

28/7 %

درمان

12 %

زندگي

* در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در نظر گرفته نمي‌شود.

 
اداره تحليلهاي آماري، دفتر برنامه ريزي و توسعه، معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي ج.ا.ايران 


٠٩:٣٥ - 1395/09/14    /    شماره : ١٣٩٨    /    تعداد نمایش : ١٤٧٦خروج