چاپ        ارسال به دوست

انتشار نسخه چاپي سالنامه آماري 1394 صنعت بيمه

سالنامه آماري صنعت بيمه ويژه سال 1394 كه پيش از مناسبت روز بيمه در مورخ 1395/9/9 به نحو الكترونيك از طريق پرتال بيمه مركزي منتشر شده بود، در مورخ 1395/10/25 در قالب 484 صفحه مشتمل بر 6 فصل، 8 پيوست و همچنين 350 جدول، 100 نمودار آماري و پوستر نماگرهاي صنعت بيمه چاپ شد.

يادآور مي شود فايلهاي اين سالنامه در پرتال سازماني بيمه مركزي و پايگاه آماري صنعت بيمه در دسترس عموم قرار دارد و نسخه چاپي آن در كتابفروشي پژوهشكده بيمه توزيع مي گردد.

اهم آمار عملكرد صنعت بيمه در سال 1394 با اقتباس از سالنامه مذكور به شرح زير گزارش مي گردد:

با گسترش شعب شركت‌هاي بيمه به 1043 شعبه در سراسر كشور، افزايش تعداد نمايندگان بيمه فعال به حدود 37/8 هزار نمايندگي عمومي و تخصصي، رشد تعداد كارگزاران بيمه فعال به 628 كارگزاري و افزايش تعداد ارزيابان خسارت بيمه‌اي به 146 ارزياب فعال، توسعه بازار بيمه كشور به ميزان قابل توجهي محقق شده است. 

حق‌بيمه‌هاي توليدي از 208/6 هزارميليارد ريال در سال 1393 به 228/4 iزارميليارد ريال در سال 1394 رسيده كه از رشد 9/5 درصدي برخوردار بوده است.

شاخص حق‌بيمه سرانه (نسبت حق‌بيمه توليدي به جمعيت) از 2/7 ميليون ريال در سال 1393 به 2/9 ميليون ريال در سال 1394 افزايش داشته است. شاخص ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق‌بيمه توليدي به GDP بر حسب قيمت جاري) نيز از 1/93 درصد در سال 1393 به 2/08 درصد در سال 1394 رسيده است.

بيمه زندگي با 21/9 درصد رشد در حق‌بيمه توليدي، سهم 12/1 درصدي از بازار بيمه را به خود اختصاص داده، ضمن آنكه تعداد نمايندگان تخصصي فروش بيمه‌هاي زندگي با 59/7 درصد رشد نسبت به سال قبل، به تعداد 7276 نمايندۀ بيمه عمر رسيده است.

سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي در صنعت بيمه طي سال 1394 به ترتيب 59/9 و 55/2 درصد را نشان مي دهد.

رشد 14 درصدي كاركنان داراي مدرك فوق ليسانس و بالاتر در شركت‌هاي بيمه و رسيدن تعداد كل پرسنل شركتهاي بيمه به 18/6 هزار نفر از ديگر دستاوردهاي صنعت بيمه در سال 1394 به شمار مي رود.


٠٩:٠٧ - 1395/10/25    /    شماره : ١٤٢٧    /    تعداد نمایش : ١٦٠٢خروج