چاپ        ارسال به دوست

آمار مقدماتي از عملكرد سال 1395 صنعت بيمه

 

اهم آمار عملكرد )اوليه*( بازار بيمه در سال 1395 به شرح زير است:

* توضيح مهم: آمار عملكرد سال 1395 تا قبل از بستن حسابهاي مالي شركتهاي بيمه و تا موعد تهيه سالنامه آماري اين سال، جنبه مقدماتي يا اوليه (غير نهايي) دارد.

1. سه شركت بيمه تجارت نو، شركت تخصصي بيمه زندگي خاورميانه و شركت بيمه حكمت صبا پروانه فعاليت خود را (به ترتيب در ارديبهشت، بهمن و اسفند ماه 1395) از بيمه مركزي ج.ا.ايران اخذ نمودند. لذا تعداد شركتهاي بيمه از 29 شركت طي سال 94 به 32 شركت بيمه در سال 95 افزايش يافت.

2. تعداد نمايندگان جنرال به بيش از 33400 نماينده فعال، نمايندگان عمر به حدود 10600 نماينده فعال (كل نمايندگان بيمه به بيش از 44000 نماينده فعال)، تعداد كارگزاران بيمه به حدود 650 كارگزاري فعال و تعداد ارزيابان خسارت به 214 ارزياب فعال رسيده است. بدين ترتيب، مجموع تعداد شبكه فروش و خدمت رساني صنعت بيمه طي سال 1395 در مقايسه با سال گذشته 16/4 درصد رشد و در سراسر كشور گسترش پيدا كرد. شعب شركتهاي بيمه نيز از تعداد 1043 شعبه به تعداد 1079 شعبه در سال مورد بررسي افزايش داشت كه در اقصي نقاط كشور پراكنده شده اند.

3.     حق بيمه هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي به ترتيب در حدود 277/2 و 180/2 هزار ميليارد ريال است.

4.     رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي (نسبت به سال 94) به ترتيب 22/5 درصد و 24/8 درصد است.

5.     نسبت خسارت با 1/2 واحد افزايش (در مقايسه با سال 94) به 65 درصد رسيده است.

6. سه رشته‌ بيمه درمان، حوادث راننده و شخص ثالث- مازاد (به ترتيب با: 84/9، 72 و 71/4 درصد)، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند. پس از آنها، بيمه بدنه اتومبيل (با 62/7 درصد) نسبت خسارتي بالاتر از ساير رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بيمه پائين تر است.

7.     صدور تعداد بيمه نامه ‌ها و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 15/4 درصد و 30/8 درصد، بيشتر از سال 1394 است.

8.     سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 62/6 درصد و 57/3 درصد است.

9. بر اين اساس طي دوره مورد بررسي، نسبت خسارت بخش غيردولتي به حدود 59/5 درصد رسيده است (در مقابل بخش دولتي با 74/2 درصد نسبت خسارت).

10.     سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب در حدود 39/5، 23/5 و 13/4 درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

11.     سهم بيمه هاي اختياري يا غير اجباري (منظور به جز رشته هاي بيمه شخص ثالث و حوادث راننده) از حق بيمه توليدي بازار بيمه به 56/8 درصد رسيد.

12.     انحصار بازار بيمه بر مبناي شاخص هرفيندال- هيرشمن به عدد 1733 رسيده است (181 واحد كمتر از سال 1394 و معادل 9/5 درصد بهبود).

13.     با اين وجود، تنها 5 شركت‌ بيمه: ايران، آسيا، دانا، البرز و پارسيان (هر يك داراي سهم بيشتر از 6 درصد) درمجموع 68/6 درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

14.     حق بيمه سرانه به حدود 3/5 ميليون ريال مي رسد كه تقريبا 20 درصد بيشتر از مقدار سال 94 بوده و توسط 79/9 ميليون نفر ايراني در سال 95 پرداخت شده است.

15.     در خصوص شاخص ضريب نفوذ بيمه، هر چند آمارGDP سال 95 از طرف بانك مركزي ج.ا.ايران اعلام نشده است اما پيش بيني مي شود كه ضريب نفوذ بيمه در سال 1395  به حدود 2/2 درصد برسد.

 

گزارش مفصل تر بررسي آمار عملكرد و جداول مرتبط با آمار اوليه سال 1395 از طريق لينك زير و يا در بخش "گزارش تحليلي آمارهاي ماهانه" اين پايگاه آماري قابل مشاهده است:

لینک آمار

 

تهيه كننده: اداره تحليلهاي آماري بيمه مركزي ج.ا.ايران

 

 


١٤:٠٧ - 1396/02/10    /    شماره : ١٤٦٩    /    تعداد نمایش : ٣٩٧٧خروج