چاپ        ارسال به دوست

بررسي عملكرد بازار بيمه در 4 ماهه نخست 1396

الف) مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود 88/5 و 54/9 هزار ميلياردريال است.

ب) رشد حق بيمه توليدي و رشد خسارت پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتيب 16/3و 18/2درصد است.

ج) نسبت خسارت بازار با 1 واحد افزايش (در مقايسه با چهارماهه اول سال قبل) به 62 درصد رسيده است.

د) نزديك 17/9ميليون بيمه نامه صادر و حدود 12/5 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

هـ) صدور تعداد بيمه نامه ‌ها و تعداد موارد خسارت به ترتيب 27/1 درصد و 32/2 درصد بيشتر از چهار ماهه نخست سال گذشته بوده است.

و) سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه به ترتيب 64/9 درصد و 59/5 درصد است.

ز) سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب 39/8، 19/7 و 16/1 درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي در بازار است.

چكيده آمار عملكرد صنعت بيمه در 4 ماهه اول 1396  

(بر اساس آمار اعلامي شركتهاي بيمه در سنهاب)

عنوان

مقدار

تغييرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل

حق‌بيمه توليدي

88/5

هزار ميليارد ريال

16/3

درصد رشد

تعداد بيمه نامه صادره

17/9

ميليون فقره

27/1

درصد رشد

خسارت پرداختي

54/9

هزار ميليارد ريال

18/2 %

رشد

تعداد موارد خسارت

12/5

ميليون فقره

32/2

درصد رشد

نسبت خسارت *

62%

1

واحد افزايش

سهم بخش غيردولتي

64/9 %

از حق بيمه

59/5 %

از خسارت

سهم رشته هاي عمده

از پرتفوي حق بيمه

39/8 %

شخص ثالث و مازاد

19/7 %

درمان

16/1 %

زندگي(عمر)

* در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در نظر گرفته نمي‌شود.

 

گزارش مفصل تر بررسي آمار عملكرد و جداول مرتبط با آمار 4 ماهه اول 1396 از طريق لينك زير و يا در بخش "گزارش تحليلي آمارهاي ماهانه" اين پايگاه آماري قابل مشاهده است:

http://statistic.centinsur.ir//default_.aspx?page_=download&order=list&lang=1&sub=4&tempname=Statistics&PageIdF=35&PageId=2158

 

 

اداره تحليلهاي آماري بيمه مركزي ج.ا.ايران

 


١١:٢١ - 1396/05/22    /    شماره : ١٥٠٠    /    تعداد نمایش : ٤٩٧٦خروج